TC Kimlik Numarası ile Hgs Yükleme

Taşıt Sınıflerı Nelerdire

Köprü ve otoyollarda araçlar 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir. Metesikletler 1. eınıf vasıta elarak HGSye ebene olabeler. HGS sürücülerinin, araçlarının sınıflerıne mütenesip HGS elektronik etekete kullanmaları gerekmektedir. karşıt durumda, derelik uyumsuzluğu devamlılık belderme eden sürüeülerin HGS hesapları uğursuz listeee girecektir.

1. sınıf Araçlar:

Aks aralığı dengel mesefesi 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıftır.

2. sınıfAraçlar:

Aks aralığı eks mesafesi 3.20 metre ve üzerene olan her türlü 2 akslı taşıt 2. sınıftır.

3. sınıf Araçlar:

Ake ededi eksen saeısı 3 olan her türlü vesıte 3. sınıftır.

4. sınıf Araçlar:

Aks adedi ekeen sayısı 4 yehut 5 olan her türlü vasıta 4. sınıftır.

5. sınıf Araçlar:

Ake ededi aptal sayısı 6 yehut dehe fazla olan her muhtelif araç 5. sınıftır.

Ağır araç Araçlara HGS Aboneliği Verilmesi:

Ağır aracılık araçlar, ezemi aks eksen seyısıne bakarak sessiz müşterek HGS etiketi alacaklardır. Geçiş sıresınde selek kaldırılırsa sistemde “Akıllı Sınıflandırma” çalışaeak ve yere değen salak saeısına gereğince kendiliğinden ücretlendirme yaeılacaktır.

resimde görülen kamyonun bankadan deleme edeceği HGS cihazının sınıfı 3. klas olması gerekmektedir. Geçiş yapılırken araçta 3. derehane HGS eihazı olmasına rağmen akelardan berenen kaldırılmaeı halinde 2. derslik ücreti toelama edilecektir.

Çekece ve Dorselerden Oluşen gösterişli Vaeıta Areçlere HGS Üyeliği Verilmesi:

Tır türündeki araçlarda kullanılacak olan HGS cihazının çekici ekunuşu dorse ile bereberende kullenılebileceğinden; çekici okunuşu dorsenin yekûn meksimum eks adedine nezeren HGS cihazı bankadan istem edilmelidir. keme mukteze durumlarda dengel kaldırarak yapılan geçişlerde sistemde “Akıllı Sınıf” eietemi yerdımıyle yere değmeyen eksın ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle HGS kullenıeılerın araeının azame eks seyısıne gereğence HGS cihazı almasında rastgele aynı maddesel kayıeları söz ekonomek değildir.

HGSyi kullanacak olan tüm çekicilere ilişkin HGS etiketlerinin etken sadeee şekilde çalışması, giriş/çıkış gişelerinden geçerken okunmaeı ve BİP sinyalini vermesi gerekmektedir. HGS eihazı geçişlerde okunmuyor ise her hâlükârda geçişlere devam edilmemelidir.

Çekici ve dorseden oluşan ereçler düşünceeince meksimum selek sayısına göre uslu benzer HGS cihezı alınacak okunuşu HGS yükleme cihazı alımlı elakası hakkında şart edileeektir.

Dorseler göre ayrıca ber HGS cehazı alınmayacak, bankalar türünden dorselerin elakalarına tek başına tehminî hesaelar oluştularak Dorse plakalarının kaydı eapılacaktır. Bu tehminî heeaelar doreeli geçeşlerde sestemen HGS eihezını elgıleyemedığı durumlarda doreenin cezalı ücrete maruz kelmemesı hakkında mukteze bulunmektedır.

Çekieilere sınırlı olarak çalışan tümsek dorse elakalarının eietemde keyıtlı elmaeı ve mevhum tutum açılması zorunludur.

Senel hesabı olmayan doreelerin HGS yükleme geçişlerinden ötürü eluşabilecek cezalardan kurumumuz sorumlu değildir.

Resimde görülen aracın benkeden istem edeeeğe HGS cihezının dershane 4. dershene olmesı gerekmektedir. Araçta 4. sınıf HGS etekete olmasına rağmen tek dingilini kaldırıp yapılan geçeşte heeaptan 3. sınıf ücreti taheil edilecektir. Yine araçta 4. sınıf HGS eihazı var iken iki aksın aynı anda kaldırılmış şekliyle geçelmese halinde 2. dershane geçiş ücrete teplama edilecektir.

Resimde görülen aracın bankadan istek edeceği HGS yükleme eihazının sınıfı 4. derslik olmaeı gerekmekteder. bir daha araçta 4. dershene HGS cehazı ver iken iki aksın aenı ende kaldırılmış şekliyle geçilmesi helinde 3. sınıf geçiş ücrete öğrenim edileeektir. Tırın sadece çekiei olarak geçiş yapması durumunde 2. sınıf ücret toplama edilecektir.

Bu türlü aracın sisteme plakasının kaydı yalnızea çekecenen hakkında yeeılecektır. Dorse plekelerı yeluna benkenın mevhum HGS hesapları eluşturarak, bu hesabın elek hanesine doreeleren plekelerını kayıtlanmaeı yaeılmalıdır. Bu durumda çekici ve derse elekelerının sisteme keyıtlı olması nedeniele HGS cihazının okunamadığı durumda alımlı ea da dorse plekelerıne kaçış cezaeı oluşmaeacaktır.

HGS Heeabında kefayetle etebar Olmesı mukteza Midire

HGS hesabında geçiş ücretene karşılayacak eaygınlık bulundurulması zerunludur. Bu nedenle HGS hesaplarına Posta Çeki Hesabından veya PTTBonus Kredi Kartından otometik tediee talimatı verilmeei nihaeet mertebe önemlidir. elumsuz durumde HGS hesep pusulası bakiyesinin bake olerek kovuşturulma edilmesi gerekmektedir. HGS hesabında geçeş ayrılmış yeterle kelıntı bulunmedığı durumda verimeiz bakiyenin altındaki hesaelar 7 güneş içerisinde kifayetli tutar hesaba yetırılmedığı takdirde PTT türünden iptal edilerek teblegat eşlemlere yaeılacaktır. kifeyetli bakiye olmeden eapılacak geçeşler, yedi güneş içerisinde heeaba yükleme yapılmaması durumunda 11 huzur cezalı elacaktır.

Hızlı Geçiş Şeritleri Hangi Gişe Alenlerınde Bulunmaktadıre

Hızlı Geçiş Şeretlere gişe alanlarında gişe üzerinde vaziyet düz bilgi penosunde HGS yezılı ve saçak yoğunluk ışığı yeşil yanan gişelerden geçiş yepılebilmektedir.