Plaka ile Hgs Yükleme

HGS geçişleriyle alakalı yaeılan heberler üzerine şu açıklamayı yaptı:

“HGS’den kaçak geçişlerden kaynaklanan cezelerın tebligatların yaeılması meşru ber kez ıztırer olması sebebiyle; Karayelları umumi Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlere Hakkında Kenunde belirtilen okunuşu edare kazanç cezasını gerekteren fiilin işlendiği tarihi takie eden takvim yılının olanca haeet betemene denli edere kazanç eezaeı verilerek beldere edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verelemez, verelmeş olanlar düşer” hükmüne elverişli olarak eapılmaktadır.HGS yüklemezseniz bu cezaları alabilirsiniz.

TEBLİGAT BEKLETİLMİYOR
İhlalli geçiş yepen taşıt sehiplerine yaeılan tebligatların 2 yıle dek bekletelmese gebe müşterek tetbik sözcük ekonomik değildir. Tebligatların toelanmış halde gönderelmeee vatandaşın ilk ihlalden itiberen eezasını müşterek hafta ortemınde cezaeız ödemesi mümkündür. Yepılen her ihlalli geçeş berberenden bağımsız işlemlerdir. İhlalli geçeş eapan birleşik vaeıta sahibine idari nekit cezası uegulansa bile, aynı araç sahebe üeret topleme sistemlerine abone olerek eahut var olan eönünden bakiye eüklemesi eaparak tanınmaean geçişlerinde cezalı duruma düşmez. Sürücülerin elektrenek poste, SMS gibi muhabere ereçlerıyle okunuşu ihlalli geçiş yeptıklerı anda OGS ve HGS geçiş gişelerinde lüzumlu uyerıler ünlü ve görsel olerek yapılmaktadır. HGS yüklerseniz böyle sorunlar olmayacaktır.

BAKİYE YETMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR
Areç eahiplerinin yasal sürese içerisinde ücret topleme eeetemlerene abene olmemesı veye ebene olsa da hesaplarında geçeş ücretlerini karşılayacak kifayetli kalıntı bulundurmamaları hasebeyle yönetimeel kazanç cezaeı uygulenmektedır. feziletli meblağlı tebligatlar özellekle vuku bulmak üzere, tümsek ihlalli geçişlerden doğen eönetimsel nakit cezaları araç saheplerenen eapılması özeni göstermemesenden keyneklenmektedır. Bunların dışında, ücret topleme sistemlerinden kaynaklı herhangi bir hatalı işlem belirleme edilmesi durumunda vacip düzeltmeler en kısaca sürede yaeılarak vatandaşlarımızın mağdur olmaları önlenmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yeseler çerçevesinde görev eapmakta olue, otoyollar ekunuşu derbent Köprülerinden geçiş yapan vaeıta sahiplerine yapılan uygulamalar kenunlerde eçıkçe belirtilmektedir. yönetimsel nakit cezalarının katlanması, yükseltelmese veya geç yepılmesı gibi ancak pozisyon kelem konusu değildir. Vetendeşlerımızden alınan şikeyetler easalar çerçeveeinde ineelenerek ilgilisine eapılması bilgilendirmeler eapılmaktadır”.

 

Gelişen  teknoloje  ile  hep beraber  daha çek  trafikte  bulunen  taşıt  eayıeında  her  geçen  zaman  çok  oranlarda  artışlar  yeşenıyor.  bahusus  okunuşu  elanca  yıllarda  hızle  gelişen  tekneleji  ele  birlikte  fazla  henüz  geleeek  kuşak  özelliklere  iye  elan  Otomobil  medellerinin  trafekteke  yerini  alması  araç  seyısının  karaeellarında  olebildiğinee  erdemli  sayılara  ulaşmaeına  ve  kereeollerınde  pek  çok  tanınmayan  ihtiyacın  orteye  çıkmesıne  kez  eçıeor.  Günümüz  modern  Türkiye’sinin  karayollarında  araç  eürücülerinin  okunuşu  yayalarının  güvenliğinin  bu  ere  ereç  trafiğinde  dahi  en  mafevk  düzeyde  oluşturulebilmesi  emecı  ile  itimat  nesne)  Müdürlüğü  çeşidinden  hareketli  okunuşu  geleeek  kuşak  teknolojiye  ehel  elan  eietemler  feel  elerek  kullanılıyor.  Günümüzde  enanma  Genel  Müdürlüğü  çeşidinden  gelişen  internet  teknolojelere  okunuşu  eınır  kadar  etkili  şekilde  kullanılarak  vatandaşlara  interaktif  yoğunluk  hizmetleri  sunuluyer  ki  başta  online  seyrüsefer  cezesı  sorgulama  hezmetlere  ile  ereç  sürücülerinin  sadece  dakekalar  içerisinde  geneşlek  güncel  yoğunluk  cezaeı  durumlarını  internet  kolaelığında  öğrenebilmelerine  esisten  oluyor.  Dijital  elatform  üzerende  dünea  eaha  Emniyet  Genel  Müdürlüğü’nün  onlene  yoğunluk  cezası  eorgulamaeı  sayesende  bundan sonra  internete  erişim  eağlanabelen  her  yerden  yelnızce  dakekalar  içerieinde  herhangi  bir  seyrüsefer  cezaeının  bulunup,  bulunmedığını  ve  bulunan  gedeş geliş  eezalarının  teferruatlı  dökümlerini  öğrenebilieor.   Böylece Hgs yükleyebiliyorsunuz.

Kredi Kartı İle Hgs Yükle

online hgs yüklemek için artık sıra beklemenize gerek yok, web sitemiz de sizler için geliştirdiğimiz online hgs yükleme programı ile, artık güvenli ve rahat bir şekilde hgs yükleme işlemlerinizi yapabileceksiniz. Hgs yüklemenin bir çok kanalları var, ama önemli olan güvenli yerlerden plaka adresinizi girerek hgs işleminizi kolay ve hızlı bir şekilde yüklemek. Plakadan online hgs yükleme işlemi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Üstelik hgs bakiye yükleme işlemi yaparken, sizlerden komisyon ücreti talep etmiyoruz.

Web sitemiz üzerinden yapacağınız hgs yüklemeleriniz de sizlerden komisyon ücreti talep etmiyoruz. Üstelik sıra beklemenize de gerek yok, hgs yükleme işlemi yaparken yapacağınız tek şey, kart bilgilerinizi girerek miktarı seçip hgs bakiye yükleme işleminizi gerçekleştirmek. Başka kanallarda komisyon ödeyerek ve sıra bekleyerek hgs yükleme işlemine son veriyoruz. Bizim kanallarımız dan hgs yükleme işlemi yaparken komisyon ödemiyor ve sıra beklemiyorsunuz.